«Er det mulig å lede forskere i universitets-/høys

Pris
299,00 NOK
Antall
Beskrivelse

Denne boka handler om ledelse av kunnskapsmedarbeidere og bygger på 21 intervjuer med ledere og vitenskapelig ansatte ved 3 universiteter og 3 høyskoler. Den stiller spørsmålet om hva som skal til for å lede kunnskapssterke, vitenskapelige medarbeidere, som forventer høy grad av autonomi i arbeidet. Boka gir et bilde på hvor krevende og utmattende det i mange tilfeller kan være å lede forskere. Men vi får også innsikt i hva enkelte ledere har gjort for å klare å håndtere det store forventningspresset på tross av manglende støtte fra universitets- og høyskoleledelsen. Samtidig får leseren et godt innblikk i det prestasjonspresset som i mange tilfeller legges på vitenskapelige medarbeidere i et arbeidsmiljø, som kan preges av sterk rivalisering og kamp om anerkjennelse. Som en medarbeider sier det: «Det er liksom noen som er ordentlige forskere og noen som ikke er det. Så har vi noen som ikke har doktorgrad - dosenter som bare underviser. Pga presset på publisering i anerkjente tidsskrifter skapes et klasseskille og en oppfatning av hvem som forvalter en høyere sannhet og har større verdi enn andre.»

Levering: 1-2 arbeidsdager