Hvorfor skal noen ønske å bli ledet av meg?

Pris
199,00 NOK
Antall
Beskrivelse

I denne boka har jeg intervjuet ledere, medarbeidere og lederutviklingskonsulenter i kunnskapsintensive bedrifter. Hensikten har vært å tegne et bilde av hvilke utfordringer ledere i slike bedrifter møter. I tillegg har jeg drøftet resultatene fra intervjuene med 5 psykologer. I boka får leseren et godt innblikk i hva det krever å være leder i en kunnskapsdrevet bedrift. Et betimelig spørsmål en av disse topplederne stiller er: «Hvorfor skal noen ønske å bli ledet av meg.» Det sier litt om den rollen som tilrettelegger, motivator og støttespiller det forventes at ledere mestrer i stadig større grad.

Levering: 1-2 arbeidsdager
Tilleggsopplysninger

Dette sier Anne Karin Nordskag om boka: Denne boka har jeg allerede anbefalt til min omgangkrets som jobber som ledere og med lederutvikling, og jeg vil absolutt også anbefale den til deg. Boken til Jørgen Lund gir deg ikke fasiten på alt du lurer på om ledelse, men den gir deg mange verdifulle refleksjoner, nyttige perspektiver og praktiske forslag. Boken oppsummeres blant annet med en liste over 25 lederegenskaper det er nyttig å utvikle, i tillegg til at den presenterer 5 konkrete tiltak som virksomheter kan iverksette for å styrke lederrollen. Alt levert på 67 effektive sider, formidlet med et lettforståelig språk omtrent fri for FFF (fremmedord, faguttrykk og forkortelser). Ikke dårlig for en bok som omhandler kunsten å lede kunnskapsmedarbeidere!