Om meg

Jeg har en magistergrad i Sosiologi fra Universitetet i Oslo og har brukt store deler av mitt yrkesaktive liv til å forske på endringsprosesser, kompetanseutvikling og ledelse. Denne nysgjerrigheten og faglige ballasten har ført til to annerledes bøker om ledelse.

Den ene retter søkelyset mot ledelse av kunnskapsmedarbeidere i næringslivet med mindre teori, og mer plass til erfaring, observasjoner og refleksjoner om ledelse i praksis.

Den andre retter søkelyset mot ledelse av kunnskapsmedarbeidere i universitets-/høyskolesektoren, og kombinerer praktiske refleksjoner og analyser med spennende rolleteori - ofte oversett i bøker om ledelse.

 

Jeg kan kontaktes her:

e-post jorgen1206@gmail.com

mobil 92047835

You can e-mail me: jorgen1206@gmail.com,

or call me +47 92047835