Hvordan får du til endring? Dette 6 stegs kurset gir deg gode verktøy uten å gjøre det alt for komplisert

Kurset gir deg veiledning i forberedelse og gjennomføring av endringsprosesser i små bedrifter. Du får gode tips til å involvere medarbeidere på en motiverende måte og skape entusiasme for endring. Se introvideo her.

Kurset koster kr. 1590,- inklusive moms. Jeg har laget oppgaver til kurset som du kan besvare, og som jeg kan veilede deg i. Det kan gi deg en ekstra læringseffekt. Kurset blir i så fall MVA fritt. Kurset kan også brukes til oppdatering i etterutdanning, og vil gi 6 - 7 timer dersom det benyttes oppgaver som skal løses og kommenteres.

Ønsker du et slikt opplegg - dvs. med oppgaver, så kan vi avtale nærmere hvordan vi skal gjøre det. Prisen blir da noe høyere. 

Du betaler for én persons tilgang til kurset. Dersom det er ønskelig at flere tar kurset i samme bedrift, kan vi avtale en gunstig løsning.

Kurs i 6 steg til akselerert endring

Pris: 1590,00 NOK
Veiledning til din endringsprosess som engasjerer medarbeidere og gir resultater