Hvordan får du til endring? Dette 6 stegs kurset gir deg gode verktøy uten å gjøre det alt for komplisert

Hvorfor møtes endringer så ofte med motstand? Det er fordi det rokker ved opplevelsen av grunnleggende trygghet i livet ved å utfordre behovet for kontroll og forutsigbarhet. Mange ledere reflekterer for lite over det. I dette kurset får du verktøy til å gjennomføre endring uten ødeleggende motstand.

Du lærer –

  • Om å sette den innledende dagsordenen for utvikling av din visjon og misjon
  • Om betydningen av å satse på støttespillere i startfasen – medarbeidere som deler din visjon
  • Om å tydeliggjøre og begynne å konkretisere visjonen sammen med alle berørte medarbeidere
  • Om å involvere alle medarbeidere aktivt i konkretisering av visjon og misjon for å gradvis forme en ny strategisk retning
  • Om å opprettholde utviklingskraften
  • Om å skape varig utvikling.

Videokurset består av 6 deler – dvs. 6 videomoduler der stoffet forklares og illustreres. 

Du får innsikt i hvilke faser en utviklingsprosess som regel går gjennom hva som kreves av deg som leder for å komme godt gjennom de ulike fasene.

Du får innsikt i og verktøy til å involvere medarbeidere som kan være gode støttespillere for deg i de krevende fasene.

Du får innsikt og verktøy til å forstå hvordan du kan håndtere vanlige hindringer som dukker opp - hindringer for videre utvikling.

Du får innsikt og verktøy til å forberede og gjennomføre personalmøter på en måte som skaper oppslutning om den endringsprosessen du har igangsatt som leder.

Du får råd om hvordan du sementerer den utviklingen dere har satt i gang for å skape varig endring.

 

Se prisliste her

Se introvideo her.

Kurs i Vellykket endring

Pris: 1987,50 NOK
Veiledning til din endringsprosess som engasjerer medarbeidere og gir resultater