Hva skal til for å rydde i tankesettet, fjerne kaos og kommunisere bedre?

De fleste av oss tynges av daglig tankekaos. Det skyldes forventinger vi skal oppfylle på jobb og privat, hvor vi springer i ulike retninger. Det skaper en vond følelse av meningsløshet. Dette kurset hjelper deg ut av kaoset og mot en visjon du brenner for basert på dine viktige verdier. 

Dette lærer du:

  • Å klargjøre din visjon og formidle den
  • Å forstå hva det vil si å kommunisere verdibasert
  • Å bli kjent med de universelle menneskelige verdiene som er grunnlaget for verdibasert kommunikasjon
  • Å bli fortrolig med hvordan verdibasert kommunikasjon kan gjøres gjennom eksempler
  • Å forstå hvilken positiv innflytelse det kan ha på de menneskene og kundene du kommuniserer med.

Du får innsikt i grunnleggende menneskelige behov som er selve plattformen for verdibasert kommunikasjon. Denne innsikten vil hjelpe deg til å bli en bedre rådgiver.

Du får innsikt i betydningen av å kommunisere gjennom universelle verdier - dvs. våre følelser og verdier.

Du får verktøy til å skape økt kundeinnsikt.

Du får verktøy til å kommunisere verdibasert med dine medarbeidere - som apellerer til deres følelser og engasjement, og trekker dem inn i din visjon

Se introvideo her.

Se prisliste her

Kurs i Fjern kaos - gjennom visjon og verdier

Pris: 937,50 NOK