Hvordan endrer du tankesett? Dette kurset i endring av tankesett hjelper deg å snu din måte å tenke på til noe positivt

Våre tankesett er mye preget av negative tanker og begrensende tanker som sperrer for gode muligheter. Her får du hjelp til å endre ditt tankesett mot en mer mulighetsorientert fremtid.

Se introvideo her.

Kurs i reframing - endring av tankesett

Pris: 550,00 NOK