Når etablerte roller hemmer bedriftsutvikling

Større endringer i bedriftsorganisasjoner medfører ofte at etablerte relasjoner brytes opp. Det skaper usikkerhet og utrygghet for mange. Dessverre overses det ofte når viktige endringer skal gjennomføres.

I den grad grundige rolleanalyser omgås, kan det hemme utvikling og endring i bedrifter fordi det skaper usikkerhet

Gode og konkrete rolleanalyser – både av den rollen man går fra og den rollen man går inn i – vil skape større trygghet for den enkelte, når det gjennomføres som et samarbeid.

I dette kurset lærer du om hva roller i bunn og grunn er, hvordan de formes, og hvilken betydning de har for forståelsen av bedriftens endringsbehov.

Det er laget oppgaver som bedriften kan jobbe med i fellesskap – oppgaver som vil hjelpe bedriftens leder og ansatte til en sterkere bevissthet på hvilke rolleendringer bedriften står overfor, og hvilke tiltak som trengs for å gjennomføre ønsket endring.

Du får mange ulike verktøy til å foreta rolleanalyser, og forstå hva roller i bunn og grunn handler om og hvordan du kan bruke denne innsikten til å skape en sterk bedriftsorganisasjon med en kultur som understøtter og driver utvikling.

Du får mange ulike oppgaver du kan anvende i samarbeid med dine medarbeidere for å skape en sterk og involverende prosess.

Kurset er under utvikling men kan bestilles nå.

Se prisliste her

Se introvideo her

Trygghet i rollen

Pris: 2125,00 NOK