Prakisk relasjonsbygging basert på innsikt i 9 grunnleggende mennesketyper

Innsikten i disse mennesketypene gjør det enklere å bygge tillitsfulle relasjoner. Når du har trenet deg på disse mennesketypene vil du lettere kunne planlegge gode møter både med kollegaer og ikke minst kunder, og få det beste ut av samtalene.

 KulHjerte

Introduksjon til kurset - video: 

https://youtu.be/HKsnayNU9K0