3 steg til en mer fremtidsrettet bedrift

Her kommer det snart et nytt kurstilbud med fokus på disse utviklingsstegene:

 

1. Det dreier seg om å finne sin spesifikke retning - identitet, og det du vil være for dine  kunder gjennom et tydelig verditilbud.

2. Det handler om å sette tydelige mål og engasjere ansatte i en kreativ utviklingsprosess.

3. Det skal understøttes av en samarbeidsorientert bedriftskultur, der ansatte lærer og inspireres av hverandre, og brenner for å tilføre sine kunder verdi.

 

Kurset bidrar med masse praktisk verktøy som hjelper dere i utviklingsprosessen, slik at dere langt på vei kan styre utviklingen på egen hånd, eller søke noe coaching under veis. Kurset vil ha ca 2 timers avspilling, som kan kombineres med oppgaveløsninger for innsending og kommentarer. Dette blir et veldig nyttig kurs for dere som søker en praktisk og inspirerende struktur. 

Dette gir kurset verktøy i:

 • Treningsoppgave i utvikling/endring av tankesett
 • Treningsoppgave i styr tiden din
 • Innsikt i låst og utviklende tankesett etter Carol Dvecks forskning
 • Trening i forming av visjon
 • Analyse av nå-situasjonen
 • Avklar og ranger dine viktige verdier
 • Burgermetoden for konstruktiv feedback
 • Avklar hvilke eksterne påvirkningsfaktorer som blir viktige
 • Styrker og forbedringsområder
 • Fokusområder og tiltak med eksempler på tiltaksbeskrivelser
 • Analyse av foretrukne kunder fremover
 • Sett gode og forpliktende mål
 • Utviklingsprosessen figurlig oppsummert
 • Trenings- og innsendingsoppgaver.

HjerteSmiler

Introduksjon til kurset - video:

https://youtu.be/uMAZS_54Ydw