Du kan bli en bedre leder, se intro

Mange ledere og medarbeidere har en følelse av å ikke strekke til i jobben. De blir oppgitt og begynner å tvile på seg selv. Er du en av dem? Jeg har laget et kurs som kan hjelpe deg til å endre det. Du vil se klarere hva du kan gjøre.

Kurset gjennomgår 4 viktige temaer for bedre ledelse. Du får praktiske eksempler og nyttig "verktøy" du kan bruke som leder.
De 4 temaene er:
1. Hvordan kan du få kunder til å elske din tjenesteyting?
2. Hvordan kan du som leder skape endringsprosesser som dine medarbeidere vil delta i med iver, glød og innsats?
3. Hvordan kan du skape og holde på en attraktiv retning for din bedrift, som skaper gode resultater?
4. Hvordan du kan bli en bedre leder gjennom å bruke de 6 grunnleggende menneskelige behovene i din ledelse av medarbeidere. Her finner du nøkkelen til å hjelpe medarbeidere til å ta ut hele sitt potensial.

Du får verktøy i:

Analyse av kundebehov - hvordan forstå kundens situasjon

Treningsverktøy for ansatte i kundeanalyse

Verktøy til å forstå dine medarbeidere bedre og utvikle en sterkere bedriftskultur

Verktøy til å forstå grunnleggende menneskelige behov og hvordan det påvirker atferden

Verktøy til å lede gjennom de grunnleggende menneskelige behovene

Verktøy til å positivt påvirke dine medarbeideres mindset

De 4 mennesketypene

Forming av visjon og misjon - ditt nye mantra

 

Dette mener de om kurset

Se prisliste her

Du kan bli en bedre leder

Pris: 2125,00 NOK