Jeg er utdannet sosiolog og har jobbet i mange år i forskningssektoren, som ga meg solid innsikt i ulike temaer knyttet til bedriftsutvikling. Senere har jeg hatt ansvar for hele kursvirksomheten til Regnskap Norge inntil jeg etablerte eget firma. Nå satser jeg på videobaserte kurs i bedriftsutvikling, og rådgivning til ledere i visjon, strategi, bedriftskultur og relasjonsbygging. Ved siden av kursene har jeg masse praktisk verktøy i bedriftsutvikling.

I tillegg tar jeg styreverv i bedrifter som er opptatt av endring og som vil utvikle en bedrift bedre tilpasset morgensdagens utfordringer. Dessuten holder jeg bedriftsinterne workshops i utvikling/endring. 

Nøkkelen til suksess er å gjøre endring enkelt og oversiktlig. Detaljerte planer skaper lett kaos og bremser utviklingen. Den største utfordringen er som regel den menneskelige faktoren – dvs. det tankesettet vi bærer med oss til daglig og som ofte begrenser oss.  

Det ønsker jeg å hjelpe medKulHjerte