Jeg brenner for å hjelpe deg til en bedre bedrift. Jeg er utdannet sosiolog og har jobbet i mange år i forskningssektoren, som ga meg solid innsikt i ulike temaer knyttet til bedriftsutvikling. Senere har jeg hatt ansvar for hele kursvirksomheten til Regnskap Norge inntil jeg etablerte eget firma.

Nå satser jeg på videobaserte kurs i bedriftsutvikling, og rådgivning til ledere i visjon, strategi, bedriftskultur og relasjonsbygging. Ved siden av kursene har jeg masse praktisk verktøy i bedriftsutvikling.

I tillegg tar jeg styreverv i bedrifter som er opptatt av endring og som vil utvikle en bedrift bedre tilpasset morgensdagens utfordringer. Dessuten holder jeg bedriftsinterne workshops i utvikling/endring der hele personalet er med. 

Nøkkelen til suksess er å gjøre endring enkelt og oversiktlig. Detaljerte og omfattende planer skaper lett kaos og bremser utviklingen. Den største utfordringen er som regel den menneskelige faktoren – dvs. det tankesettet vi bærer med oss til daglig og som ofte begrenser oss.  

Det ønsker jeg å hjelpe medKulHjerte Husk at mye hjelp kan ytes gjennom Skype og i webinarer. Vi kan omgå dyre og lange reiser i samarbeidet.

Jeg hjelper deg gjerne med å forme dine budskap som tiltrekker de rette kundene

5 kjøreregler for sterkere kundelojalitet