Jeg er utdannet sosiolog og har jobbet i mange år i forskningssektoren, som ga meg solid innsikt i ulike temaer knyttet til bedriftsutvikling. Senere har jeg hatt ansvar for hele kursvirksomheten til Regnskap Norge inntil jeg etablerte eget firma.

Nå satser jeg på videobaserte kurs i bedriftsutvikling, og rådgivning til ledere i visjon, strategi, bedriftskultur og relasjonsbygging. Ved siden av kursene har jeg masse praktisk verktøy i bedriftsutvikling.

I tillegg tar jeg styreverv i bedrifter som er opptatt av endring og som vil utvikle en bedrift bedre tilpasset morgensdagens utfordringer. Dessuten holder jeg bedriftsinterne workshops i utvikling/endring der hele personalet er med. 

Nøkkelen til suksess er å gjøre endring enkelt og oversiktlig. Detaljerte og omfattende planer skaper lett kaos og bremser utviklingen. Den største utfordringen er som regel den menneskelige faktoren – dvs. det tankesettet vi bærer med oss til daglig og som ofte begrenser oss.  

Det ønsker jeg å hjelpe medKulHjerte Husk at mye hjelpe kan ytes gjennom Skype og i webinarer. Vi kan omgå dyre og lange reiser i samarbeidet.

Referanser

Ketil Kjeøy, daglig leder av Kjeøy Regnskap AS

Jeg kjenner Jørgen gjennom Regnskap Norge og ERFA arbeid

Som sparringpartner stiller Jørgen en del gode spørsmål i forbindelse med fremtidens regnskapskontor. Han har gjennom de siste 10-15 år vært en foregangsperson på hvordan regnskapsfører skal klare å selge seg inn til sine kunder.

Han har gjennom sin inspirasjon bidratt til at min bedrift har utviklet seg mere direkte mot fremtiden. Uten Jørgen ville vi nok måttet prøve og feile mere enn vi har gjort.

Samarbeidet med Jørgen har inspirert meg personlig til å ha tro på at det er en fremtid for regnskapsførere til tross for at det skjer en robotisering.

Paul Gooderham, PhD, Head of Department & Professor of International Management, Department of Strategy & Management. NHH-Norwegian School of Economics

Takket være en fase av karrieren da Jørgen var en meget aktiv og svært dyktig ledelses- og organisasjonsforsker, er han en av de få som er i stand til å veksle mellom de teoretiske og de praktiske sfærene. Dette medfører helt unike og innsiktsfulle kunnskapssynteser. Derfor lytter jeg alltid til Jørgen.

Roar Voll, daglig leder og medeier i Sum Regnskap

Første gang jeg traff Jørgen Lund var da jeg deltok på et foredrag han hadde i Stavanger. Temaet var endringen regnskapsbransjen sto ovenfor og viktigheten av å gå fra transaksjon til relasjon.

Foredraget inspirerte meg såpass at jeg tok kontakt med Jørgen i ettertid for å dele tanker og ideer med ham. Vi har siden den gang hatt flere møter og jeg tror hvert eneste har gitt meg nye ideer og refleksjoner som jeg har brukt i utviklingen av egen virksomhet.

En av Jørgens sterkeste sider er at han er vågal og ikke redd for å utfordre tankegods han mener forhindrer utvikling og vekst. Han er sterkt verdidreven og brenner for å utvikle mennesker og relasjoner.