6 steg til akselerert endring viser deg hvordan du kan få det til

Kurset gir deg veiledning i forberedelse og gjennomføring av endringsprosesser i små bedrifter. Du får gode tips til å involvere medarbeidere på en motiverende måte og skape entusiasme for endring

Reframing - endring av tankesett

Kurs i endring av tankesett
Våre tankesett er mye preget av negative tanker og begrensende tanker som sperrer for gode muligheter. Her får du hjelp til å endre ditt tankesett mot en mer mulighetsorientert fremtid.

Forming av visjon og verdibasert kommunikasjon

Kurs i visjon og verdibasert kommunikasjon
Kurset veileder deg til å forme din visjon når tankesettet er kaotisk, og kommunisere gjennom grunnleggende menneskelige verdier som skaper tiltrekning til ditt budskap enten det er kunder eller medarbeidere