Kurs i Hvordan kan du bli en bedre leder?

Kurset i Bedre ledelse ga meg refleksjoner til mitt daglige arbeid som leder i en liten regnskapsbedrift. Det ga meg også inspirasjon til å gjøre noe annerledes enn det jeg gjør i dag, og en tro på at det er mulig selv med få ressurser. Det var mange nyttige tips. Jeg synes ofte at utfordringen med ledelseslitteratur er at det blir så omfattende at det både er tungt og vanskelige å sette ut i live. Dette kurset var på ca. 45 minutter og organisert på en måte som gjorde at det var enklere å få tak i. Kurset er en fin inspirasjonskilde til både nye og erfarne ledere men også som en kick-start for å starte med strategiarbeidet for egen virksomhet. Det er et kurs for ledelse men dette kunne også vært et kurs for visjon, misjon og verdiarbeid i egen virksomhet.

ABR Regnskap AS

Gry Arvnes

Daglig leder - Partner

Rådgiver/autorisert regnskapsfører

«Kurset i Bedre ledelse tror jeg de aller fleste har stor nytte av. Veldig bra innhold. Veldig mye bra på en kort leksjon.»

Ketil Kjeøy

Autorisert Regnskapsfører / daglig leder

KJEØY REGNSKAP

 

 

Vi har den senere tiden sett viktigheten av å sette av tid til ledelse, og jeg lærte at jeg må jobbe enda mer systematisk med denne jobben fremover enn jeg har gjort så langt. Kurset i Bedre ledelse var nyttig, og jeg fikk mye å tenke på og jobbe videre med.

 

Ellen Ø. Aamodt

Daglig leder/Aut.regnskapsfører

Akonto Økonomi AS

Anbefalinger

Dette kurset i Bedre ledelse er veldig bra og noe vår bransje trenger. Jeg håper lederne i regnskapsbransjen forstår hvor viktig dette er.  Likte veldig godt de 4 mennesketypene. Her var det lett å følge med og gjenkjennelsen var stor. Helhetsinntrykket: veldig bra, veldig aktuelt og svært viktig for ledere av regnskapsbyråer.

Peer Veiby

Daglig leder

Veiby Økonomi AS